گاف هایی که در یادها مانده اند

کاپ یکبار مصرف استارباکس وسط قصه افسانه‌ای بازی تاج و تخت. خیلی زود این گاف پرطرفدارترین سریال این‌روز‌های جهان، خبرساز شد.

در چشم باد

سریال «در چشم باد» جعفری جوزانی هم از آن پر اشتباه‌هاست. ایراد‌هایی که بچه‌های وقت همشهری جوان فهرست‌شان کرده بودند. از وجود دکه روزنامه فروشی جدید و سطل آشغال پلاستیکی در دهه ۵۰ تا ایراد‌های فاحش که خبرساز هم شده‌اند.

در زمان پخش این سریال، میرفخرایی طراح صحنه فیلم درباره این همه ایراد در سریال توضیح داده بود و برای هر کدام بهانه‌هایی آورده بود.

علمک‌های گاز روی دیوار خانه‌ها در دهه ۵۰ و ۶۰ از دیگر اشتباهات فاحش نما‌هایی از این فیلم بود.


چاپ   ایمیل