جذابیت با ماسک های خانگی

ـهـار و تــابــستــان، احتمال التهاب پوست و قرمز شدن آن زیاد می شود؛ بنابراین باید از ماسک هایی استفاده کرد که هم التهاب را کاهش دهد و هم بر زیبایی پوست بیفزاید. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: پزشکی

ــهـار و تــابــستــان، احتمال التهاب پوست و قرمز شدن آن زیاد می شود؛ بنابراین باید از ماسک هایی استفاده کرد که هم التهاب را کاهش دهد و هم بر زیبایی پوست بیفزاید.

-
کلید واژه ها: زیبایی پوست - پوست - ماسک - زیبایی - کاهش - هایی


چاپ   ایمیل