کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است. درمانهای مرسوم، عوارض جانبی شدید و میزان ماندگاری پایینی دارد. مهم است که اهداف درمانی جدید و استراتژی برای بهبود افزایش پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کشف [. - کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی) دسته بندی: امروز, 01:40 نمونه مقاله چکیده: سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است. درمانهای مرسوم، عوارض جانبی شدید و میزان ماندگاری پایینی دارد.
منبع خبر: کندو
دسته بندی خبر: پزشکی

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است.

درمانهای مرسوم، عوارض جانبی شدید و میزان ماندگاری پایینی دارد.

مهم است که اهداف درمانی جدید و استراتژی برای بهبود افزایش پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کشف [.

- کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی) دسته بندی: امروز, 01:40 نمونه مقاله چکیده: سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است.

درمانهای مرسوم، عوارض جانبی شدید و میزان ماندگاری پایینی دارد.

مهم است که اهداف درمانی جدید و استراتژی برای بهبود افزایش پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کشف شود.

کانالهای یونی پروتیینهای غشایی تخصصی هستند و نقش مهمی در فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی بازی میکنند.

مطالعات اخیر نشان داده که بیان غیرطبیعی و یا فعالیت تعدادی از کانالهای یونی مثل،کانالهای ولتاژ K +، Na + ، +CA2، کانال TRP، و کانالهای یونی خانواده مخاطی Na+/degenerin ، در رشد/تکثیر، مهاجرت و یا تهاجم سلول سرطان نقش دارند.

در این بررسی، ما به طور خلاصه دانش موجود در مورد نقش کانالهای یونهای مختلف در توسعه سرطان را بررسی میکنیم.

کلمات کلیدی: کانال های یونی، سرطان، اهداف درمانی، کانالهای حساس به ولتاژ K+، Na+، CA2+، کانال TRP، خانواده مخاطی (اپیتلیالهای Na+/degenerin کانالهای یونی)
کلید واژه ها: سرطان - درمان - عوارض جانبی - درمان سرطان - ماندگاری - مرگ و میر - خانواده - بیماران - افزایش - میزان - عوارض - جهان - جدید - مهاجرت - توسعه - مقاله - بازی - سلول - نشان


چاپ   ایمیل