تاثیرگذاری حضور گروه مددکار اجتماعی در کنار تیم پیوند

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با بیان این که پیوند، امری بسیار پیچیده، چندجانبه و تخصصی است، گفت: حضور گروه مددکار اجتماعی در کنار تیم پیوند می تواند بسیار موثر واقع شود چرا که از لحظه دریافت کارت اهدا عضو تا بروز حادثه، -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: پزشکی

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با بیان این که پیوند، امری بسیار پیچیده، چندجانبه و تخصصی است، گفت: حضور گروه مددکار اجتماعی در کنار تیم پیوند می تواند بسیار موثر واقع شود چرا که از لحظه دریافت کارت اهدا عضو تا بروز حادثه، -
کلید واژه ها: مددکار اجتماعی - اجتماعی - مددکار - وزارت بهداشت - بیماری - مدیریت - بهداشت - درمان - وزارت - اهدا - لحظه


چاپ   ایمیل